FØRSTEHJELP- OG HJERTERSTARTER-KURS I NORD-NORGE

Våre kurs innen førstehjelp og hjertestart skaper en tryggere arbeidsplass. Vi arrangerer kurs og spesialtilpasser den aktuelle bedriftens behov.


Førstehjelpskurs

Vi arrangerer kurs i førstehjelp der deltakerene lærer om hjerte- og lungeredning, samt hvordan de opptrer på et ulykke- eller skadested. Målsettingen er at hver enkelt ansatt føler seg trygg på førstehjelpsteknikker og vet hvordan man handler i akutte krisesituasjoner.

Kursene legges opp etter kundens behov. Dette gjelder både ønsket innhold og antall timer.


Hjertestarterkurs

På dette kurset lærer deltakerene hvordan de bruker en hjertestarter. Kurset er både teoretisk og praktisk innrettet slik at alle får teste kunnskapene i et virkelighetsnært scenario. I likhet med våre øvrige kurs fokuserer vi på at hver og én er trygge og vet hva de skal gjøre i en nødsituasjon.

Industrivern for bedrifter

Industrivern handler om beredskap og være forberedt på uønskede situasjoner. Vi tilbyr skreddersydde kurs innen industrivern for bedrifter. Noen ansatte får da spesiell opplæring i å håndtere spesifikke akutte hendelser. Kursene tilpasses virksomhetens risiko, og målet er å gjøre bedriften rustet til å takle uønskede hendelser. Dessuten er industrivern lovpålagt for visse virksomheter.

Virksomheter som sysselsetter flere enn 40 i året eller som går under næringskode 1, er pliktig å innføre industrivern.

Få mer informasjon om industrivern, førstehjelp- og hjertestarterkurs