LEVERANDØR AV KURS OG UTSTYR INNEN AKUTTMEDISIN

Gelmed har bred kompetanse innen akuttmedisin. I mye av vårt arbeide ser vi ofte behovet for forebyggende tiltak i skadesituasjoner. Gjennom undervisning – kurs vi tilbyr – gis hver deltager dyptgående og betryggende kjennskap til hvordan en skal opptre i slike tilfeller.

Våre kurs

Gelmed tilbyr et bredt spekter av kurs tilknyttet HMS med spesielt fokus på førstehjelp. Vi kan og tilpasse kursene etter behov. Vårt hovedfokus er at kursdeltakerne skal få et best mulig grunnlag for
å handle raskt og rasjonelt ved uønskede hendelser. Gelmed har
høy kompetanse basert på formell utdanning og pre-hospital
erfaring innen akuttmedisin. Ved behov trekker vi inn eksterne ressurser og instruktører.

Gelmed benytter førstehjelps-, akuttmedisinsk- og medisinsk forbruksmateriell fra vår hovedleverandør Snøgg, som er en profesjonell leverandør med fokus på kvalitet og service.

Gelmed har kunder innen privat og offentlig sektor. Noen av disse
er Torghatten Nord AS , Boreal Sjø AS ,Trollfjordkraft AS, Prestfjord AS, Lerøy Havfisk ASA, Nergård Havfiske AS, i tillegg til andre bedrifter og organisasjoner.

Kurs - førstehjelp- og hjertestarterkurs

Finn ut mer

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om våre livreddende kurs