LEVERANDØR AV KURS OG UTSTYR INNEN AKUTTMEDISIN 

Gelmed har bred kompetanse innen akuttmedisin. I mye av vårt arbeide ser vi ofte behovet for forebyggende tiltak i skadesituasjoner. Gjennom undervisning – kurs vi tilbyr – gis hver deltager dyptgående og betryggende kjennskap til hvordan en skal opptre i slike tilfeller.

Våre kurs

Gelmed trekker inn ressurser ved behov, og benytter instruktører med bred pre-hospital erfaring innen akuttmedisin. Vårt hovedfokus er at kursdeltakerne får et best mulig grunnlag for å handle ved uønskede hendelser hvor kompetanse trengs som mest.

Vi bruker en profesjonell leverandør som setter fokus på kvalitet og service ovenfor kunden. Vår hovedleverandør, Snogg, er er en av Norges ledende bedrifter innen førstehjelps- akuttmedisinsk og medisinsk forbruksmateriell.

Gjennom de 6 siste årene har vi fått gode kunder innen privat og offentlig sektor. Noen av disse er Aker Seafood , Torghatten Nord AS , Havfiske AS ,Vesterålskraft, Trollfjordkraft, Lerøya, samt en del mellomstore private bedrifter og organisasjoner.

Kurs - førstehjelp- og hjertestarterkurs

Finn ut mer

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om våre livreddende kurs