RUSMIDDELTESTING PÅ JOBB -MARITIMT ELLER PÅ LAND

Vi kan bistå med gjennomføring av rusmiddelkontroller dersom
det er behov for tiltak mot rus på arbeidsplasser.

Rustesting på arbeidsplass

Gelmed har drevet med rustesting siden 2006 og har
en stor kundemasse over hele landet.

Vi kan bistå med rustesting på arbeidsplasser der det er behov for dette av sikkerhetsmessige grunner. Ved testing følger Gelmed bedriftens interne prosedyrer og avtaler, samt Helsedirektoratets Prosedyre for rusmiddeltesting (IS-2231). Testing blir utført av utdannet sykepleier. Ta kontakt for nærmere informasjon/tilbud.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om drugtest.