RUSMIDDELTESTING PÅ JOBB - MARITIMT OG PÅ LAND

Vi kan bistå med gjennomføring av uanmeldte rusmiddelkontroller dersom det er behov for tiltak mot rus, for ekspempel på arbeidsplasser. 


Forebygg rusmisbruk på arbeidsplasser

Som et  tiltak for forebygging eller mistanke om rusmisbruk på arbeidsplassen, kan arbeidsgiver foreta en drugtest, eller en rusmiddeltest av ansatte iht AML. Gelmed forholder seg til rusmiddelprosedyren i den aktuelle bedrift. Ta kontakt for informasjon/tilbud . 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om drugtest.