Gelmed

– Leverandør av kurs og utstyr innen akuttmedisin 

 

Gelmed har bred kompetanse innen akuttmedisin. I mye av vårt arbeide ser vi ofte behovet for forebyggende tiltak i skadetilfeller. Gjennom undervisning – kurs vi tilbyr – gis enhver deltager dyptgående og betryggende kjennskap til hvordan en skal opptre i slike tilfeller.

Gelmed trekker inn ressurser ved behov. Det benyttes instruktører med bred pre hospital erfaring innen akuttmedisin. Det er viktig at kursdeltakerne får et best mulig grunnlag for å handle ved uønskede hendelser hvor kompetanse trengs som mest. Gelmed benytter seg av profesjonell leverandør som setter fokus på kvalitet og service ovenfor kunden.

 

Vår hovedleverandør er er en av Norges ledende bedrifter innen førstehjelps-, akuttmedisinsk og medisinsk forbruksmateriell. Se link til deres nettsider her ; snogg.noupviser.no

Gjennom de 6 siste år har vi fått gode kunder innen privat og offentlig sektor, noen av disse er

Aker Seafood , Torghatten Nord , Vesterålskraft , Nordland Havfiske , samt endel mellomstore private bedrifter og organisasjoner.

 


Produkter