Kurs- og opplæring

Hjem  /  Kurs- og opplæring

 

Foto:  Fra DHLR kurs ombord i MS Tysfjord.

Gelmed Opplæring leverer kurs og opplæring i korrekt bruk av førstehjelpsutstyr som leveres.

Alle kurs gir enhver deltager dyptgående og betryggende kjennskap til hvordan en skal opptre i akutte tilfeller.

Gelmed Opplæring trekker inn ressurser ved behov. Det benyttes instruktører med bred pre hospital erfaring innen akuttmedisin. Det er viktig at kursdeltakerne får et best mulig grunnlag for å handle ved uønskede hendelser hvor kompetanse trengs som mest. Gelmed Opplæring benytter seg av profesjonell leverandør som setter fokus på kvalitet og service ovenfor kunden.


Vår hovedleverandør er er en av Norges ledende bedrifter innen førstehjelps-, akuttmedisinsk og medisinsk forbruksmateriell.

 


Produkter